تبلیغات
همه ی ما مسافریم بیاییم به سوی خوبی ها و پاكی ها سفركنیم
همه ی ما مسافریم بیاییم به سوی خوبی ها و پاكی ها سفركنیم
یادداشت های ماندگار 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
به نظر شما کدام گزینه می تواند به رشد آموزشی دانش آموز کمک کند؟


نقش معلمان در به کارگیری فناوری اطلاعات :
تلاش برای جایگزین نمودن ماشین آموزشی به جای معلم بارها مطرح شده و محدود به آموزش های کاملا مجازی امروز نمی باشد. با فراگیر شدن مراکز سمعی بصری در مدارس و فیلم های آموزشی این تصور به وجود آمد که این رسانه ها جایگزین معلم در کلاس درس خواهند شد و این مقوله تا حد زیادی  منجر به مقاومت معلمان در برابر نوآوری های آموزشی گردید. رویای جایگزینی ماشین به جای معلم  نه تنها محقق نشد بلکه هر چه قدرت و قابلیت  تکنولوژی در آموزش بیشتر می شود نقش معلم پر رنگ تر می شود.

بیل گیست مدیر شرکت مایکروسافت در سخنرانی خود آورده است " شرکت مایكروسافت قوی ترین بسته نرم افزاری خود را که خواهد ساخت باز هم نمی تواند جای معلم را بگیرد" . توجه به تربیت معلم برای استفاده بهینه از فناوری اطلاعات در امر آموزش روز به روز در حال افزایش است در این راستا بانک جهانی ده درس را برای استفاده  بهینه از قابلیت های فناوری اطلاعات در آموزش کشور های در حال توسعه گوشزد کرده است که یکی از این دروس " کار آموزی ،کارآموزی،کارآموزی "

یونسکو (2003) شاخص های  ارزشیابی میزان به کارگیری از فناوری اطلاعات در آموزش 18  کشور درحال توسعه و توسعه یافته را بررسی نموده است که تمام 18 کشور مورد مطالعه تربیت معلم و نیروی انسانی کار آمد را به عنوان یک شاخص مهم ارزیابی به کار برده اند، که در این میان می توان به کشور هایی چون آمریکا، انگلیس و کانادا اشاره نمود. شواهد فوق و هزارن برنامه آموزش مهارت های فناوری اطلاعات در اکثر کشور ها من جمله ایران گویایی دو واقعیت است :

استانداردها حرفه ای معلمان در به کارگیری فناوری اطلاعات:
از جمله استانداردها که توسط بسیاری ازمتخصصان در جهان  و ایران پذیرفته شده است مهارت های تحت عنوان ICDL  می باشد و از آن تحت عنوان مهارت های هفتگانه یاد  می شود. لیکن باید توجه داشت اولا برخی از مهارت ها برای معلمان بسیاری از رشته ضرورت ندارد؛ از طرفی دانش و مهارت فناوری اطلاعات با کاربرد آموزشی آن متفاوت است. موید این سخن نتایج ارزشیابی از پروژه به کارگیری فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش هنگ کنگ می باشد با وجود اینکه حدودا صد درصد معلمان آموزش های پایه فناوری اطلاعات و 92 درصد مهارت های تخصصی را آموزش دیده اند فقط حدود50 درصد معلمان مورد مطالعه توانایی ادغام فناوری اطلاعات را در برنامه درسی داشته اند(احرمان ،2005). بر این اساس باید دانش عملی و مفهومی فناوری اطلاعات را میزان به کارگیری آن تفکیک نمود.
بنابرآنچه گذشته، لزوم بازنگری در استانداردحرفه ای معلمان ضروری می باشد. از آنجا که بررسی تمام استانداردها در این  مختصر نمی گنجد در این بخش به عنوان نمونه استانداردهای ملی تکنولوژیکی معلمان  که توسط جامعه بین المللی تکنولوژی در آموزش   به تصویب رسیده است را بررسی می نماییم. این انجمن جهت ارائه استانداردهای حرفه ای معلمان در زمینه فناوری اطلاعات ابتدا استانداردهای ملی تکنولوژی آموزشی برای  دانش آ موزان  را تدوین نموده است. بنابراین شش طبقه مهارت فناوری اطلاعات برای دانش آموزان عبارتند از : 1) مهارت  مفاهیم پایه و سیستم های عامل 2) مهارت مسائل انسانی اجتماعی و اخلاقی در به کارگیری فناوری اطلاعات 3) مهارت ابزار های تولید و خلاقیت دانش آموزان 4) مهارت کار با با ابزار های ارتباطی 5)مهارت کار با ابزار پژوهشی فناوری اطلاعات 6)مهارت کار با ابزار حل مساله و تصمیم گیری فناوری اطلاعات . شایان توجه است که  هر طبقه مهارت تحلیل شده و  خود دارای مهارت های دیگر است.

فناوری اطلاعات و شبکه های الکترونیکی در آموزش ضمن خدمت معلمان:
اساسی ترین سوال بعد از مشخص شدن نوع مهارت ها و استانداردهای مورد نیاز معلمان، بررسی رویکردهای آموزشی در تربیت معلم و آموزش استانداردها می باشد.آموزش و توسعه ی حرفه ای معلمان می تواند به روش های مختلفی باشد که در این جا به سه رویکرد بسنده می شود.
1) دوره های آموزش تربیت معلم در دانشگاه 2)دورهای آموزش ضمن خدمت کلاسی و کارگاهی3) فرصت های یادگیری مستقل
مرکز آمار آموزشی آمریکا در زمینه آموزش مهارت های فناوری اطلاعات گزارش کرده که از میان این سه رویکرد 83 درصد معلمان آموزش های دانشگاهی را در حد خیلی زیاد اثر گذارگزارش نموده اند حال اینکه این درصد گزارش شده برای آموزش های ضمن خدمت 88 درصد و برای رویکرد سوم یعنی یادگیری مستقل 93 درصد بوده است این آمار نشان می دهد که رویکرد سوم یعنی یادگیری های مستقل بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.(سمردون و همکارن،2000)

ملاحظات عمومی و خاص در طراحی شبکه های الکترونیکی معلمان:
برای طراحی و پیاده سازی شبکه های الکترونیکی معلمان دو دسته عوامل را باید مد نظر قرار داد. ملاحظات عمومی که مربوط به تمام شبکه های الکترونیکی می باشد که برسطح انگیزش کاربران تاثیر گذاشته و سهولت حرکت در بین بخش های مختلف شبکه را ممکن می سازد. دسته دوم عوامل تخصصی و تاثیر گذار در کارآمدی و اثربخشی شبکه های الکترونیکی آموزشی می باشد که باید در طراحی ، اجرا و  ارزشیابی شبکه های الکترونیکی  معلمان مد نظر قرار داد. رونیو و استروبل (1999) در موفقیت شبکه های الکترونیکی دو دسته عوامل را شناسایی نموده اند ؛ویژگی های کاربران و ویژگی های شبکه.ویژگی های چون سن کاربران ،تجارب قبلی آنها در کار با تکنولوژی ،نگرش آنها نسبت به شبکه ها و کامپیوتر جزء عوامل عمومی و مشترک می باشند.حال اینکه علاوه بر این عوامل در شبکه های آموزشی سطح راحتی و مهارت کار با تکنولوژی و ترجیحات یادگیرندگان در انتخاب رسانه و میزان علاقه آنها عامل تعیین کننده برای اثربخشی  شبکه های الکترونیکی آموزشی می باشد.
پژوهش داونز(1993) نشان داده از میان عوامل مربوط به ویژگی های یادگیرندگان عواملی مانند جنس ،سن ،تجارب قبلی و فعلی کار با کامپیوتر معلمان بسیار تعیین کننده می باشد.
عوامل متعددی در به کارگیری آموزشی از شبکه ها تاثیر دارند و وجود شبکه  با کاربرد آموزشی آن متفاوت است . به عنوان نمونه 97 درصد مدارس ابتدایی و 99 درصد مدارس متوسطه و 95 مدارس استثنائی هنگ کنگ به وب سایت مدرسه دسترسی داشته اند لیکن فقط 52 درصد از مدارس ابتدایی و 88.4 درصد از مدارس متوسطه و 45.5 درصد از مدارس استثنایی وب سایت تخصصی مرتبط با موضوعات درسی داشته اند.

مراحل ساماندهی و تشکیل  شبکه الکترونیکی معلمان:
آشنایی اولیه ،تعیین منابع؛ تصمیمات مربوط به طراحی و  نحوه ارتباط بین معلمان و... حضور فیزیکی معلمان را می طلبد؛ گام اول در طراحی شبکه های الکترونیکی معلمان حضور فیزیکی آنهادر یک شبکه منسجم و همیارانه است.برمبنای تعاریف ارائه شده " شبکه معلمان متشکل از چند معلم می باشد که از مدارس مختلف دور هم گرد می آیند و برای یک مدت طولانی روی یک نوآوری خاص در آموزش کار می کنند(موننن و وگت 1998،ص 103)این تعریف سه ویژگی برای شبکه معلمان مشخص می نماید:
اولا؛حد اقل اعضاء بیش از دو نفر می باشد.دوما؛ معلمان شرکت کننده در شبکه باید هر کدام از مدرسه جداگانه باشند.سوما؛ همگی بر روی یک نو آوری و کاربرد آن در آموزش کار کنند به این معنا که فلسفه وجودی و هدف اصلی شبکه معلمان به کارگیری نوآوری درآموزش است.در مقاله حاضر شبکه معلمان روی به کارگیری نوآوری های مربوط به ICT در کلاس درس کار می نمایند.موننن و وگت (1998) برای اعضاء شبکه معلمان موارد زیر را خاطر نشان می کنند:
1- تعداد معلمان بیش 10 تا 15 نفر نباشد که می توان دو یا سه معلم را از 4 تا هفت مدرسه انتخاب نمود.
2- موضوع تدریس معلمان باید مشترک باشد.یعنی باید شبکه معلمان بر اساس موضوعات و یا مسائل آموزشی مشترک شکل گیرد.

منبع:بنیادفرهنگی رضوی


[ دوشنبه 22 اسفند 1390 ] [ 09:32 ب.ظ ] [ حبیب اله باكفایت ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام خدا**با سلام خدمت شما خواننده عزیز.هدف از ایجاد این وب فراهم كردن زمینه ای برای رسیدن به تمامی خوبی ها می باشد.برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب،بنده را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید.متشكرم
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
User